Od 14.2. do 16.2. máme zavřeno. Přijaté objednávky budeme vyřizovat až v pondělí 19.2. Děkujeme za pochopení.

Komínové ventilátory – řešení slabého tahu

 VseProKrby.cz, 2018 (Ing. Petr Šigut) – Text a obrázky jsou chráněny autorským právem.

Nedostatečný tah komínu je zásadní problém, který je nutné nějakým způsobem vyřešit. Jedním z možných řešení je použít tzv. komínový ventilátor. V tomto článku si vysvětlíme, jak komínový ventilátor funguje, představíme si konkrétní modely z naší nabídky a řekneme si některé další základní informace.

 

Obsah:

 

Jaký tah by měl komín mít?

Správný tah komínu je jedním ze základních předpokladů pro dosažení kvalitního a účinného spalování v krbových kamnech nebo krbové vložce. Musí se pohybovat kolem výrobcem předepsané hodnoty tahu pro dané topidlo – neměl by být tedy nižší, ale ani vyšší. Při nízkém tahu oheň hoří špatně, obzvláště roztápění ohně je těžké (komín je zpočátku studený), při každém přikládání uniká do místnosti zápach, dochází k výraznému špinění skla i stěny krbu nad dvířky. Pokud je tah naopak vysoký, zvyšuje se komínová ztráta (větší část využitelné tepelné energie uvolněné spalováním odchází zbytečně do komínu), a tím logicky klesá účinnost spalování.

Pro udržování tahu na předepsané hodnotě se v praxi používá regulátor komínového tahu (více se o regulátorech komínového tahu dozvíte v článku Regulátory komínového tahu – nepouštíte peníze komínem?). Regulátor komínového tahu funguje jako gravitační klapka, která se při zvyšování tahu komínu nad předepsanou hodnotu postupně otevírá a připouští do spalinové cesty "falešný vzduch", čímž automaticky snižuje tah vyvíjený komínem na připojená kamna nebo krbovou vložku. Z uvedeného je tedy zřejmé, že regulátor pomáhá regulovat (snižovat) tah komínu, pokud je vyšší než předepsaný.

Pokud je ale tah nížší, je potřeba ho nějak posílit, například pomocí komínového ventilátoru

 

Komínový ventilátor – jak funguje?

Komínový ventilátor (někdy označovaný jako generátor tahu) je zařízení pro zvýšení komínového tahu. Instaluje se na konec komínu coby komínový nástavec.

Funguje jako vzduchové čerpadlo – do úzké štěrbiny (která slouží jako tryska) po obvodu vnitřní trubky ventilátoru se vhání vzduch, který se tím výrazně urychluje a při svém proudění směrem ven z komínu vytváří ve svém okolí podtlak, který nasává okolní vzduch (spaliny) v komínovém průduchu, a zvyšuje tak celkový tah komínu.

Komínový ventilátor

 Obr. 1: Princip komínového ventilátoru

Výhodou takto řešeného komínového ventilátoru je, že ani ve vypnutém stavu nestaví procházejícím spalinám žádné překážky. Komín tedy dále funguje, jako kdyby tam komínový ventilátor vůbec nebyl. To je jistě důležité pro případ výpadku elektrické energie nebo i v případě, že nechcete komínový ventilátor používat po celou dobu topení, ale zapínat ho jen při zatápění a při přikládání.

 

Nabídka ventilátorů

V nabídce jsou dvě konstrukční provedení komínových ventilátorů:

  • pro instalaci na zakončovací betonovou komínovou desku (označované jako STANDARD)
  • pro instalaci na nerezový dvouplášťový komín (označované jako -B-K)
Komínové ventilátory – provedení -B-K (vlevo) a STANDARD

Obr. 2: Komínové ventilátory – provedení -B-K (vlevo) a STANDARD

Komínové ventilátory STANDARD mají čtvercovou základnu s otvory pro šrouby v rozích základny. Na betonovou komínovou desku se upevňují pomocí šroubů s hmoždinkami. Toto řešení je pro svou univerzálnost nejprodávanější. Komínové ventilátory -B-K jsou určené pro instalaci na dvouplášťové nerezové komíny. Ke komínu se připevňují pomocí nerezových nýtů. 

Obojí provedení ventilátorů se vyrábějí ve dvou průměrech – 150 a 200 mm.

 

Ventilátory jsou oddělitelné od své základny – díky tomu je možné ventilátor při čištění komína jednoduše sejmout.

Komínové ventilátory lze jednoduše oddělit od základny připevněné ke komínu

Obr. 3: Komínové ventilátory lze jednoduše oddělit od základny připevněné ke komínu

K ventilátorům lze dokoupit také stříšku (150 mm a 200 mm), která chrání komín proti větru a dešti. 

Komínový ventilátor osazený stříškou

Obr. 4: Komínový ventilátor osazený stříškou

Horní víko stříšky lze při čištění komínu odklopit.

Komínový ventilátor – stříška s víkem

Obr. 5: Komínový ventilátor – víko stříšky lze odklopit

Výrobce výslovně zakazuje použít na komínový ventilátor jinou komínovou stříšku. Hrozí nebezpečí, že by se spaliny mohly od stříšky odrážet zpět do komínu. Stříšku lze kdykoliv k ventilátoru dodatečně dokoupit.

 

Komínové ventilátory jsou vyrobeny z nerezového chrom-niklového plechu, a jsou tak určeny výhradně jen pro komíny pro odvod spalin od topidel na dřevo.

 

Regulace výkonu ventilátorů

Pro regulaci výkonu komínového ventilátoru je možné použít regulátor otáček. Nejpoužívanějším modelem je regulátor otáček RO-200.

Regulátor otáček RO-200 (podomítkový)

Obr. 6: Regulátor otáček RO-200 (podomítkový)

Tento regulátor dovede v krajní poloze ventilátor i úplně vypnout, funguje tedy i jako vypínač. Umisťuje se nejčastěji někde u krbu.

 

Vhodný doplněk – regulátor komínového tahu

Na komín osazený komínovým ventilátorem je samozřejmě také vhodné nainstalovat regulátor tahu. Zvýšení tahu díky ventilátoru může být výrazné, a mohl by tak naopak nastat problém s příliš vysokým tahem. Přitom komínový tah musí stále odpovídat hodnotě předepsané výrobcem topidla.

Regulátory komínového tahu

Obr. 7: Regulátory komínového tahu – různá provedení

 

Naše doporučení

Komínové ventilátory patří i přes svou vyšší pořizovací cenu k nejprodávanějším produktům v našem obchodě. Přesto jsme za 10 let prodeje neřešili ani jednu reklamaci. Také jsme nezaznamenali ani jednu odezvu od zákazníka, že mu komínový ventilátor se zvýšením tahu nepomohl. Proto můžeme komínové ventilátory jen doporučit.