Od 14.2. do 16.2. máme zavřeno. Přijaté objednávky budeme vyřizovat až v pondělí 19.2. Děkujeme za pochopení.

Návod na stavbu krbu s vložkou Romotop DYNAMIC W 2g 66.50.01P

 VseProKrby.cz, 2018 (Ing. Martin Šigut) – Text a obrázky jsou chráněny autorským právem.

V tomto návodu si ukážeme, jak postavit jednoduchý teplovzdušný krb osazený krbovou vložkou DYNAMIC W 2g 66.50.01P s výměníkem a trojitým prosklením. Krbové vložky řady DYNAMIC, vlajková loď Romotopu, patří mezi to úplně nejlepší, co se na našem trhu vyskytuje. Tyto vložky mají mimořádně robustní konstrukci (v tepelně nejvíce exponovaných místech jsou použity ocelové plechy o tloušťce 10 mm) a vynikají naprosto bezkonkurenční čistotou spalování. Pro stavbu je možné použít buď kalcium-silikátové tepelně-izolační desky Skamotec 225 nebo vermikulitové tepelně-izolační desky Thermax ECO – obojí jsou vyráběny ve stejném formátu 1000x610 mm. Na konci také naleznete seznam veškerého použitého materiálu a celkovou cenu krbu.

Důležité upozornění:

V návodu se omezujeme pouze na rychlý a stručný popis postupu obestavby uvedené krbové vložky. Podrobně se návrhu a stavbě teplovzdušného krbu dle požadavků norem věnujeme v našem seriálu o stavbě krbu, kde se například dozvíte, jak určit vhodný výkon krbu, jak vypočíst velikost konvekčních otvorů (mřížek), jak napojit krbovou vložku na komín, jaký materiál pro stavbu vybrat a spoustu dalších informací. Tyto znalosti jsou nezbytné pro stavbu krbu dle tohoto stručného návodu.

 

Obsah:

 

Struktura krbu

Nejprve se podívejme, z jakých částí se bude krb skládat.

Krbová vložka je napojena na komín pomocí kouřovodu. Stěny kolem krbové vložky vytváří tzv. "krbovou komoru", která je shora uzavřena stropem krbové komory. Tepelná energie z krbové komory se odvádí pomocí konvekčního (proudícího) vzduchu skrz konvekční otvory (mřížky, ventilační otvory).

Vstup konvekčního vzduchu do obestavby je ve spodní části pod vložkou řešen skrytými otvory - utopeným soklem, výstup konvekčního vzduchu nahoře je realizován prostřednictvím krbových mřížek.

Prostor mezi stropem krbové komory a stropem místnosti se nazývá "izolační komora". Celá stavba se potom často označuje jako "obestavba krbu".

 

 

1. Příprava

V případě použití kalcium-silikátových izolačních desek Skamotec 225 je nutné je předem napenetrovat přípravkem Silapen. Vermikulitové izolační desky Thermax ECO se nepenetrují.

 

2. Izolace zdi za krbem

Pro tepelnou izolaci mezi zadní stěnou krbové komory a přiléhající zdí místnosti použijeme systém s odvětrávanou mezerou.

Tomuto způsobu izolace se podrobně věnujeme v jednom z dílů našeho seriálu:

           Stavba krbu: 10. díl – Začínáme stavět, tepelná izolace zdi za krbem

 

Abychom mezi zadní stěnou komory a zdí vytvořili vzduchovou mezeru (požadované šířky cca 4 cm), nařežeme z izolačních desek (tloušťky 40 mm) úzké pásy (šířky cca 10 cm), které nalepíme ve svislém směru na zeď (pro lepení pásů na zeď použijeme lepidlo pro dané izolační desky). Lepené pásy můžeme ještě pojistit do zdi pomocí fosfátovaných vrutů a hmoždinek. A teprve až na tyto pásy budeme lepit izolační desky tvořící zadní stěnu krbové komory. Pásy nám tedy vymezí požadovanou mezeru 4 cm.

Na tyto pásy budeme později lepit obě boční stěny krbové komory. Proto pásy umístíme z každé strany o 40 mm směrem k ose obestavby, abychom si ponechali prostor pro boční stěnu tloušťky 40 mm.

Skrz odvětrávanou mezeru prochází kouřovod, a proto musíme tento prostup také izolovat nalepením kousků izolačních desek kolem vstupu do komína.

(pro zvětšení vždy klikněte na obrázek)

 

Na svislé pásy přilepíme jednotlivé desky, které budou tvořit zadní stěnu krbové komory, až do výšky stropu krbové komory.

 

Mezi spodní deskou a podlahou ponecháme cca 5 centimetrovou mezeru pro vstup odvětrávacího vzduchu do mezery mezi deskami a zdí.

 

 

3. Ustavení krbové vložky

Krbovou vložku ustavíme do správné polohy dle požadavků popsaných v článku:

           Stavba krbu: 11. díl – Ustavení krbové vložky uvnitř krbové komory

 

 

Výšku vložky nad podlahou a přesnou svislou polohu nastavíme pomocí stavitelných nožek. Ty zvládnou vysunutí cca 80 mm. Pokud chceme mít vložku výše, použijeme standardní betonové dlažební kostky. Těmi podložíme nožky vložky a přilepíme je k podlaze.

  

 

Krbovou vložku napojíme na přívod vzduchu pro spalování z exteriéru. Ten je veden v podlaze a v místě krbu vystupuje z podlahy v podobě ohebného hliníkového potrubí. Toto potrubí vhodně vytvarujeme, nasuneme na přírubu krbové vložky a pojistíme pomocí stahovací pásky.

 

 

4. Napojení krbové vložky na komín

Této problematice se velmi podrobně věnujeme v našem seriálu v dílu:

           Stavba krbu: 12. díl – Napojení krbové vložky kouřovodem na komín

 

Naleznete v něm především několik způsobů, jak bezpečně napojit kouřovod na šamotový komín tak, aby nedošlo k prasknutí křehkého šamotového hrdla komínu vlivem rozdílných tepelných roztažností ocelového kouřovodu a šamotového hrdla.

 

Jako kouřovod použijeme ocelový černý kouřovod s tloušťkou stěny 2 mm, průměr 200 mm (trubka + koleno 90° + trubka). Pro přechod kouřovodu na šamotové hrdlo komínu použijeme vnější přechodku z nerezové oceli 200/200 mm.

Zapojení krbové vložky do otopného systému přenecháme obborné instalatérské firmě, která provedeme instalaci v souladu se zásadami řemesla při dodržení všech podmínek správného připojení uvedených v návodu k obsluze.

 

 

5. Stavba krbové komory

Nejdříve zjistíme hloubku obestavby dle ustavené vložky. Hloubku nám určuje krycí rámek vložky. Z jeho vnitřní stěny si vyneseme kolmici na podlahu a průsečík s podlahou si označíme. Následně si pozici tohoto průsečíku ještě posuneme směrem ke zdi o tloušťku budoucí omítky. Nyní si už můžeme na podlaze naznačit čáru, která bude procházet průsečíkem a bude rovnoběžná se zdí. Toto je hrana přední stěny krbové komory. Hrany bočních stěn jsou dány šířkou obestavby, kterou jsme si určili dříve.

 

Postupně vytvoříme obě boční stěny a přední stěnu krbové komory. Správnou polohu spojů desek můžeme během stavby pojistit pomocí fosfátovaných vrutů. Vzhledem k větší šířce obestavby zvýšíme celkovou stabilitu a tuhost obestavby nalepením podélných pásů v rozích a uprostřed obestavby. Ve stěnách zároveň vyřežeme otvor pro revizní krbová dvířka. Velikost budoucích konvekčních otvorů v obestavbě určíme výpočtem, lze ji také dohledat v technickém listu. Vstup konvekčního vzduchu do obestavby provedeme pomocí skrytých otvorů utopeným soklem po obou stranách ve spodní části krbové komory pod vložkou. Na vnitřní desky, které vymezují otvor pro vstup vzduchu do obestavby naneseme omítku, k těmto místům by byl v pozdějších krocích obtížný přístup.

Více o návrhu velikosti a správném umístění konvekčních otvorů naleznete v seriálu v dílu:

           Stavba krbu: 6. díl – Návrh velikosti a umístění konvekčních otvorů teplovzdušného krbu

 

Stavbu nakonec shora uzavřeme (minimálně 50 cm pod stropem místnosti) stropem krbové komory, který tvoří dvě vrstvy izolačních desek o tloušťce 40 mm.

 
 
 

 

Při obezdívání vložky (přesněji krycího rámku vložky) dbáme na to, aby mezi deskami a rámkem okolo zůstala cca 5-10 milimetrová mezera, která umožní tepelnou dilataci vložky po zahřátí. Tuto dilatační mezeru spolehlivě překryje lem krycího rámku.

 

Dále pokračujeme se stavbou izolační komory až ke stropu místnosti. V tom případě je nutno i tento uzavřený prostor (izolační komoru), do kterého je také vyústěn vzduch z odvětrávané mezery, odvětrat. Odvětrání je provedeno pomocí dvou menších krbových mřížek po obou stranách izolační komory. Izolaci stropu provedeme nalepením desky přímo na strop místnosti. Výstup konvekčního vzduchu z obestavby provedeme pomocí dvou krbových mřížek po obou stranách.

 

Více o stavbě krbové komory naleznete v našem seriálu v dílu:

           Stavba krbu: 13. díl – Stavba krbové komory, ventilační mřížky, revizní krbová dvířka

 

 

6. Základní a finální omítka krbu

Po dokončení obestavby demontujeme z vložky krycí rámek. Ten na vložku vrátíme až po dokončení finální omítky.

Ještě před vytvořením základní omítky vlepíme do příslušných otvorů zazdívací (montážní) rámečky ventilačních mřížek krbové komory a izolační komory. Použijeme lepidlo pro izolační desky.

Podrobněji se omítce krbové obestavby věnujeme v dílu:

           Stavba krbu: 14. díl – Základní a finální omítka krbu

 

Prvním krokem u základní omítky je zpevnění vnějších hran krbu pomocí klasických ocelových rohů. Jelikož krb vyčnívá do prostoru, jsou jeho rohy častěji vystaveny nechtěným nárazům. Pro nalepení zpevňovacích rohů použijeme stejnou kamnářskou maltu jako pro následující základní omítku.

Když máme rohy hotové, postup vytvoření základní omítky je následující: Na celou jednu stěnu krbu nejdříve pomocí nerezového hladítka naneseme rovnoměrně asi 2-3 mm vrstvu kamnářské malty. Na ni po celé ploše přiložíme a ořízneme perlinku (perlinka na mokré maltě poměrně dobře drží). Nakonec opět nerezovým hladítkem přejíždíme po perlince (postupně např. shora dolů, aby na perlince nevznikaly vlnky), čímž ji vtlačujeme do malty. Pokud je někde malty málo a perlinka není úplně překryta, naneseme na tato místa další maltu. Takto postupně zcela "utopíme" perlinku do vrstvy malty, a vrstva tak bude správně vyztužená.

 

 

Po vytvrzení základní omítky na ni můžeme nanést finální dekorativní omítku. Pro finální omítku krbu máme na výběr celkem tři různé omítky s různými zrnitostmi. Jedná se o zcela hladkou brousitelnou omítku Silaterm FINISH, dále omítku s běžnou zrnitostí do 0,63 mm Silaterm MODEL a omítku s větším zrnem do 1,5 mm Silaterm ST-H. Je tedy na každém z nás, jaký vzhled omítky si vybere.

Způsoby přípravy a zpracování jednotlivých omítek jsou podrobně popsány v jejich popisech v našem e-shopu.

 

 

Po vyzrání omítky můžeme obestavbu opatřit nátěrem požadované barvy.

 

7. Dokončení

Do montážních rámečků vložíme ventilační mřížky.

Skrytými konvekčními otvory (utopeným soklem) po obou stranách vstupuje vzduch do krbové obestavby a mřížkami nahoře z obestavby vystupuje.

 

Na vložku nainstalujeme krycí rámek a do obestavby vložíme revizní dvířka, která přilepíme lepidlem pro lepení izolačních desek. Dvířka slouží pro přístup k čištění kouřovodu, výměníku a také pro případný servis prvků teplovodního systému. Dvířka jsou vyrobena ve stejném formátu jako krycí rámek krbové vložky a jsou opatřena sklem s černým pozadím. Pod sklo je možno umístit obrázek dle vlastního výběru.

 

Podlaha před a po stranách krbu musí být z nehořlavého materiálu, a to minimálně do vzdálenosti 80 cm před krbem (měřeno od hrany ohniště) a 40 cm po stranách krbu (měřeno vždy od bližší boční hrany ohniště). Vzdálenosti se tedy měří od hran otvoru ohniště, ne od stěn obestavby krbu.

Více naleznete v dílu:

           Stavba krbu: 7. díl – Stavební připravenost – podlaha, zdi, komín, vzduch pro spalování

 

 

 

Seznam použitého materiálu

Uvedené ceny byly platné k 11.4.2019.

 

  Krbová vložka a krycí rámek Cena [Kč] Počet Cena celkem [Kč]
Romotop - DYNAMIC W 2g 66.50.01P 72479 1 72479
Romotop - RÁMEK DW2M RAM06 krycí 1077 1 1077
   Romotop - REVIZNÍ DVÍŘKA (DVERE REV 02) 4465  4465 
Celkem     78021


 

 Materiál pro obestavbu Cena [Kč] Počet Cena celkem [Kč]
Ohebné hliníkové potrubí ø150 mm / 1,5 bm 100  1  100
Stahovací páska  25  1  25
  Izolační deska SKAMOTEC 225 - tl. 40 mm (1000 x 610 mm) 552 20 11040
  Penetrační přípravek Silaterm SILAPEN (5 l) 807 1 807
  Kamnářské lepidlo Silaterm LEPIDLO (6 kg) 469 2 938
  Samořezné fosfátované vruty KOELNER (4,2 x 70 mm) - 10 ks 15 10 150
KC20 - Trubka ø200 mm / 250 mm 310 2 620
  KC20 - Koleno kouřovodu 90° / ø200 mm - pevné s čistícím otvorem 510 1 510
  KN10 - Přechodka do šamotového komínu (po kouři, vnější) ø200/200 mm - Schiedel/CIKO, K400238 1330 1 1330
Kamnářský tmel 117 1 117
   Kamnářská perlinka Silaterm PERLINKA (1 m2) 61  10  610 
  Kamnářská malta Silaterm WHITE 600 (25 kg) 686 1 686
  Kamnářská omítka Silaterm MODEL (25 kg) 701 1 701
Ventilační mřížka 16x45 cm - černá 749 2 1498
Ventilační mřížka 10x20 cm - černá 322 2 644
Celkem     19776


 

 Celková cena krbu     Cena [Kč]
Krbová vložka + rámek + revizní dvířka     78021
Ostatní materiál     19776
Celkem      97797

 

 

Hotovo

Tento návod měl za úkol nastínit, jak správně provést obestavbu krbové vložky Romotop - DYNAMIC W 2G 66.50.13P s výměníkem. Zároveň také přinesl jistě užitečný přehled o veškerém použitém materiálu pro stavbu a cenovou kalkulaci krbu.