Od 14.2. do 16.2. máme zavřeno. Přijaté objednávky budeme vyřizovat až v pondělí 19.2. Děkujeme za pochopení.

Regulátory komínového tahu – nepouštíte peníze komínem?

 VseProKrby.cz, 2018 (Ing. Petr Šigut) – Text a obrázky jsou chráněny autorským právem.

Komínový tah je velice důležitým parametrem, který výrazně ovlivňuje účinnost spalování připojeného topidla – krbové vložky nebo kamen. Proto si v tomto článku představíme tzv. regulátory komínového tahu, které mají za úkol neustále udržovat předem nastavený správný tah. Díky regulátoru tahu je tak možné ušetřit i nemalé částky za topení.

Obsah:

 

Proč regulovat vysoký tah

Většinou, když se bavíme o problému s tahem komínu, tak řešíme slabý tah. Ten je dobře poznatelný, máme problémy s počátečním zatápěním (když je komín ještě studený), výrazně se špiní sklo dvířek, při přikládání se dostává do místnosti zápach a podobně. Nízký tah komínu je potřeba vyřešit, je to zásadní problém.

Ale co když je tah komínu naopak vysoký? Je to problém? Vždyť na první pohled všechno pěkně funguje, zatápění je snadné, sklo je krásně čisté, žádný zápach v místnosti při otevírání dvířek. Ale ano, vysoký tah komínu je problém, a v praxi se vyskytuje dokonce častěji než slabý tah. Jen není tak vidět. A co je tedy špatné na silném tahu?

Výrobci krbových vložek a kamen konstruují svá topidla pro tah komínu většinou okolo 12 Pa. Při svých měřeních a zkouškách připojí kamna nebo vložku na komín s regulovaným tahem 12 Pa (± 2 Pa) a pravidelně přikládají přesně zváženou dávku paliva (suchého dřeva s vlhkostí < 20%), aby udržovali výkon na úrovni jmenovitého výkonu. A při tomto ideálním provozu pak zjišťují účinnost spalování a další parametry. Výrobcem udávaná účinnost spalování je tedy dosažena při dodržení předepsaného tahu komínu pro dané topidlo.

Pokud je ale tah komínu vyšší, odchází větší část využitelné tepelné energie uvolněné spalováním zbytečně do komínu, zvyšuje se tedy tzv. komínová ztráta a tím logicky klesá účinnost spalování. Není vyjímkou, že při opravdu vysokém tahu komínu je výsledná účinnost na úrovni 60% a méně. A to už je problém. Navíc o tom většinou ani nevíme.

 

Regulátory tahu, jak fungují

Problém s vysokým tahem komínu je možné řešit pomocí tzv. regulátoru komínového tahu. Ten se instaluje buď přímo na komínový průduch nebo na vhodné místo do spalinové cesty (na kouřovod). Funguje jako gravitační klapka s nastavitelným závažím. Pokud je tah komínu menší než nastavená hodnota na regulátoru, je klapka zcela uzavřená. Jakmile se ale tah komínu při provozu začne zvyšovat nad nastavenou hodnotu, začne překonávat hmotnost závaží klapky, ta se začne otevírat a vpouštět do spalinové cesty nebo do komínu "falešný vzduch". Díky tomu neroste tolik tah vyvíjený komínem na připojené topidlo. Čím je tah vyšší, tím více se klapka regulátoru otevře. Výsledný tah pro topidlo se tak udržuje na téměř konstantní hodnotě.

Regulátor tahu – zavřená a otevřená klapka

Obr. 1: Regulátor komínového tahu – zavřená a otevřená klapka

Závaží klapky s možností nastavení hodnoty tahu

Obr. 2:  Závaží klapky s možností nastavení hodnoty tahu

 

Nabídka regulátorů tahu

Jak jsme si řekli, regulátory se umísťují přímo na komín (komínový průduch) nebo na kouřovod. Proto existují různá provedení regulátorů pro jednotlivá umístění.

Různá provedení regulátorů komínového tahu

Obr. 3: Různá provedení regulátorů komínového tahu

 

1. Pro umístění na komín

Pro umístění přímo na komín (stěnu komínu) je v nabídce regulátor tahu se čtvercovou základnou.

Regulátor komínového tahu RCP - se čtvercovou základnou

Obr. 4: Regulátor komínového tahu RCP - se čtvercovou základnou

Instalace

Na stěně komínu vytvoříme otvor (cca 14 x 14 cm), který povede až k průduchu komínu, do kterého rovněž vytvoříme otvor. Regulátor nakonec jednoduše připevníme na stěnu pomocí čtyř šroubů s hmoždinkami v rozích základny. Styk základny regulátoru se stěnou se doporučuje ještě dotěsnit vhodným tmelem se zvýšenou tepelnou odolností.

Regulátor můžeme umístit buď nad vstupem do komínu (maximálně ve výšce 2,5 m), nebo pod vstupem do komínu, v neúčinné výšce komínu (ve výšce minimálně 0,4 m).

 

2. Pro umístění na komín nebo kouřovod

Dalším provedením je regulátor se sponou, který můžeme instalovat jak na komínový průduch, tak na kouřovod.

Regulátor komínového tahu RCR - se sponou

Obr. 5: Regulátor komínového tahu RCR - se sponou

Instalace

Pomocí spony regulátor připojíme na požadované místo, sejmeme čelo regulátoru, uvnitř si naznačíme otvor, který je třeba v kouřovodu nebo průduchu vytvořit, odpojíme regulátor, vytvoříme otvor, znovu připojíme regulátor, styk regulátoru s kouřovodem nebo průduchem zevnitř dotěsníme vhodným tmelem a nakonec nasadíme zpět čelo regulátoru.

Regulátor se sponou na šamotovém komínovém průduchu, čelo lze během instalace sejmout

Obr. 6: Regulátor se sponou na šamotovém komínovém průduchu, čelo lze během instalace sejmout

Pokud instalujeme regulátor na kouřovod, můžeme využít trubku s čistícím otvorem. Sejmeme víko čistícího otvoru, odřízneme šrouby (které by nám překážely) a na místo s otvorem připojíme regulátor.

Instalace regulátoru na trubku s čistícím otvorem

Obr. 7: Instalace regulátoru na trubku s čistícím otvorem

Regulátor lze nejlépe připojit na trubku nebo průduch s vnějším průměrem 150-220 mm.

Regulátor na šamotovém průduchu 200 mm (vnější průměr 220 mm) a na trubce kouřovodu 200 mm a 150 mm

Obr. 8: Regulátor na šamotovém průduchu 200 mm (vnější průměr 220 mm) a na trubce kouřovodu 200 mm a 150 mm

Při instalaci na trubky menších průměrů musíme regulátor stlačit do elipsovitého tvaru, aby těsně doléhal na trubku.

Instalace regulátoru na trubku ø150 mm

Obr. 9: Instalace regulátoru na trubku ø150 mm

 

 

3. Pro umístění na kouřovod

Posledním z řady je regulátor kruhový, který můžeme zasunout do trubky, tedy například do odbočky T-kusu kouřovodu.

Regulátor komínového tahu RCO - kruhový

Obr. 10: Regulátor komínového tahu RCO - kruhový

Instalace

Přestože černé ocelové kouřovody tloušťky 2 mm z naší nabídky i regulátory tahu vyrábí stejný výrobce, je průměr regulátoru celkem nešťastně o "chlup" větší než 150 mm, a nemůžeme ho tak přímo zasunout do odbočky T-kusu  o průměru 150 mm. Proto musíme navíc použít redukci průměru 150/160 mm (ve směru kouře, tedy z menšího na větší), kterou nasuneme na odbočku T-kusu. Tato redukce má vnitřní průměr (na straně 160) cca 155 mm a regulátor jde do ní zasunout s minimální vůlí.

Instalace kruhového regulátoru na kouřovod pomocí T-kusu 150 mm a redukce 150/160 mm

Obr. 11: Instalace kruhového regulátoru na kouřovod pomocí T-kusu 150 mm a redukce 150/160 mm

Regulátor kruhový, protivýbuchový

Modifikací kruhového regulátoru je regulátor protivýbuchový. Tento regulátor má navíc odklápěcí čelo (směrem dopředu), a tak pokud by došlo uvnitř komínu nebo kouřovodu k výbuchu nahromaděných nespálených plynů, čelo regulátoru se tlakem vyklopí a vypustí vzniklý přetlak. Můžeme tak předejít poškození průduchu komínu nebo kouřovodu.

Regulátor komínového tahu RCO-EX - kruhový protivýbuchový

Obr. 12: Regulátor komínového tahu RCO-EX - kruhový protivýbuchový

Regulátor kruhový, ø80 mm

Nakonec si ještě představíme malý kruhový regulátor ø80 mm pro kouřovody 80 mm. Způsob instalace je stejný, tedy opět pomocí T-kusu kouřovodu.

Regulátor komínového tahu RCO - kruhový, ø80 mm

Obr. 13: Regulátor komínového tahu RCO - kruhový, ø80 mm

 

Naše doporučení na závěr

Nepodceňujte vysoký tah komínu, regulátor tahu je poměrně levné zařízení, které přináší překvapivě výborné výsledky a dokáže ušetřit spoustu peněz, které by jinak vylétly komínem...