UPOZORNĚNÍ: Od 29.11. do 9.12.2022 máme z technických důvodů zavřeno.

Články

Stavba krbu: 1. díl – Úvod, co je to krb, základní typy krbu

Stavba krbu: 1. díl – Úvod, co je to krb, základní typy krbu

V tomto prvním dílu si na úvod stručně představíme obsah celého seriálu, abychom ...

Stavba krbu: 2. díl – Určení vhodného výkonu teplovzdušného krbu

Stavba krbu: 2. díl – Určení vhodného výkonu teplovzdušného krbu

Zvolit vhodný výkon krbu pro určitý vytápěný prostor je velice důležité. Obzvláš ...

Stavba krbu: 3. díl – Výběr krbové vložky – základní vlastnosti vložek

Stavba krbu: 3. díl – Výběr krbové vložky – základní vlastnosti vložek

V minulém dílu jsme si vysvětlili, jak zvolit vhodný výkon krbu, což se pak v př ...

Stavba krbu: 4. díl – Výběr krbové vložky podruhé – aktuální nabídka na trhu

Stavba krbu: 4. díl – Výběr krbové vložky podruhé – aktuální nabídka na trhu

Tento díl berte jako naše doporučení k nákupu krbové vložky. Tedy podobně jako k ...

Stavba krbu: 5. díl – Volba materiálu pro obestavbu teplovzdušného krbu

Stavba krbu: 5. díl – Volba materiálu pro obestavbu teplovzdušného krbu

Obestavby teplovzdušných (a teplovodních) krbů se v současné době většinou staví ...

Stavba krbu: 6. díl – Návrh velikosti a umístění konvekčních otvorů teplovzdušného krbu

Stavba krbu: 6. díl – Návrh velikosti a umístění konvekčních otvorů teplovzdušného krbu

V tomto seriálu se věnujeme zejména krbu teplovzdušnému, tedy krbu, který předáv ...

Stavba krbu: 7. díl – Stavební připravenost – podlaha, zdi, komín, vzduch pro spalování

Stavba krbu: 7. díl – Stavební připravenost – podlaha, zdi, komín, vzduch pro spalování

V dnešním pokračování si řekneme, jaké požadavky musí splňovat místo a prostor, ...

Stavba krbu: 8. díl – Přívod vzduchu pro spalování potrubím v podlaze

Stavba krbu: 8. díl – Přívod vzduchu pro spalování potrubím v podlaze

Minule jsme si vysvětlili, k čemu je dobré přivádět vzduch pro spalování z exter ...

Stavba krbu: 9. díl – Příkladový krb, rozpis materiálu, cenová kalkulace

Stavba krbu: 9. díl – Příkladový krb, rozpis materiálu, cenová kalkulace

Než začneme se stavbou našeho příkladového krbu, řekneme si, jak bude vypadat, j ...

Stavba krbu: 10. díl – Začínáme stavět, tepelná izolace zdi za krbem

Stavba krbu: 10. díl – Začínáme stavět, tepelná izolace zdi za krbem

V tomto dílu začneme se stavbou našeho příkladového krbu. Pustíme se do první et ...

Stavba krbu: 11. díl – Ustavení krbové vložky uvnitř krbové komory

Stavba krbu: 11. díl – Ustavení krbové vložky uvnitř krbové komory

V minulém dílu jsme začali se stavbou našeho příkladového krbu a zhotovili jsme ...

Stavba krbu: 12. díl – Napojení krbové vložky kouřovodem na komín

Stavba krbu: 12. díl – Napojení krbové vložky kouřovodem na komín

Minule jsme si ukázali, jak správně ustavit krbovou vložku krbu, a nyní ji už te ...

Stavba krbu: 13. díl – Stavba krbové komory, ventilační mřížky, revizní krbová dvířka

Stavba krbu: 13. díl – Stavba krbové komory, ventilační mřížky, revizní krbová dvířka

V předchozím dílu jsme napojili krbovou vložku kouřovodem na komín, a nyní se ta ...

Stavba krbu: 14. díl – Základní a finální omítka krbu

Stavba krbu: 14. díl – Základní a finální omítka krbu

V minulém dílu jsme dostavili celou krbovou komoru a nainstalovali ventilační mř ...

Stavba krbu: 15. díl – První zátopy, obsluha a údržba krbu

Stavba krbu: 15. díl – První zátopy, obsluha a údržba krbu

Konečně jsme se dostali na konec našeho povídání o návrhu a stavbě teplovz ...

Stavba krbu: 16. díl – Rozvod teplého vzduchu od krbu do dalších místností

Stavba krbu: 16. díl – Rozvod teplého vzduchu od krbu do dalších místností

V tomto dodatkovém dílu našeho seriálu si představíme možnosti rozvodu teplého v ...

 VseProKrby.cz, 2018 (Ing. Petr Šigut) – Text a obrázky jsou chráněny autorským právem.

V tomto dílu začneme se stavbou našeho příkladového krbu. Pustíme se do první etapy stavby – zhotovení zadní stěny krbové komory přiléhající ke zdi místnosti. Tato stěna bude mít za úkol co nejvíce zabránit prostupu tepla z krbové komory do zdi za krbem, tedy jednoduše řečeno – vytvořit tepelnou izolaci mezi krbem a zdí místnosti.

Obsah dílu:

 

Tepelná izolace ke krbu přiléhajích konstrukcí

Napřed trochu teorie. Jak už víme z předchozích dílů, dle české normy nesmí povrchová teplota stavebních konstrukcí přiléhajících ke krbu (např. zeď za krbem) působením krbu přesáhnout teplotu 85 °C (případně dle slovenské normy nesmí přesáhnout teplotu okolí o víc než 65 K). Přitom v některých místech uvnitř krbové komory (obvzláště kolem krbové vložky) dosahuje vzduch teploty až 250 °C. Proto musíme krbovou komoru a přiléhající zdi místnosti od sebe dostatečně tepelně izolovat.

Zároveň ani nechceme, aby nám teplo z krbové komory unikalo do těchto přilehlých zdí. Naopak, potřebujeme, aby se od nich jakoby "odráželo" a odcházelo z krbové komory tak, jak si přejeme, tedy prouděním přes konvekční otvory ("ventilační mřížky") nebo i sáláním přes pohledové stěny krbu, které můžeme zhotovit z vhodného sálavého materíálu s dobrou tepelnou vodivostí.

Jedním z řešení (které doporučují normy), jak od sebe krbovou komoru a okolní zdi izolovat, je použít kombinaci izolace vhodné tloušťky a odvětrávané vzduchové mezery. Jednoduše řečeno, příslušné stěny krbové komory zhotovíme z tepelně-izolačního materiálu (obvykle z kalcium-silikátových nebo vermikulitových desek) tloušťky alespoň 40 mm a k tomu ještě navíc mezi těmito stěnami a přilehajícími zdmi vytvoříme odvětrávanou vzduchovou mezeru, alespoň 4 cm širokou. Krb si tak můžeme představit jako nějakou skříň s horkým vzduchem, kterou postavíme ke zdi (případně do rohu místnosti), ale "nenalepíme" ji úplně na zeď (případně do rohu), ale necháme mezi ní a zdí (případně zdmi) vzduchovou mezeru 4 cm.

Funkce odvětrávané vzduchové mezery je důležitá. Izolace totiž sice prostup tepla výrazně sníží, ale nezamezí mu úplně. A tak určité množství tepla projde až za izolační stěnu krbové komory. Pokud bychom toto teplo nikam neodváděli, hromadilo by se na rozhraní mezi stěnou komory a zdí a teplota na povrchu zdi by tak postupně rostla. A po určité době provozu krbu by zcela jistě došlo k překročení zmiňované předepsané maximální teploty 85 °C. Proto musíme teplo za izolací neustále odvádět pryč prouděním vzduchu skrz mezeru.

Izolace krbové komory a zdi pomocí izolační stěny a odvětrávané mezery

Obr. 1: Izolace krbové komory a zdi pomocí izolační stěny a odvětrávané mezery

Tento způsob izolace použijeme i v případě našeho příkladového krbu, u kterého je zadní stěna komory jedinou stěnou, kterou bude krb přiléhat ke zdi místnosti. 

 

Náš příkladový krb – izolace zdi za krbem

Nejdříve si na zeď naznačíme středovou osu krbu. Krb bude stát přesně pod vstupem do komínu, bude tedy v ose komínu. Šířka krbu bude 1000 mm (využijeme tak přesně delší rozměr izolačních desek).

Abychom mezi zadní stěnou komory a zdí vytvořili vzduchovou mezeru (požadované šířky cca 4 cm), nařežeme z izolačních desek (tloušťky 40 mm) úzké pásy (šířky cca 10 cm), které nalepíme ve svislém směru na zeď (pro lepení pásů na zeď použijeme lepidlo pro dané izolační desky). A teprve až na tyto pásy budeme lepit izolační desky tvořící zadní stěnu krbové komory. Pásy nám tedy vymezí požadovanou mezeru 4 cm.

Na tyto pásy se později budou lepit i obě boční stěny krbu, a proto je nalepíme po celé výšce krbu, od podlahy až po strop. Ale pozor – pásy neumisťujeme až na okrajích šířky krbu, ale "uskočíme" s nimi na každé straně o 40 mm (logicky, o tloušťku boční stěny krbu).

Kolem vstupu do komínu musíme také nalepit izolaci, aby byl kouřovod při průchodu odvětrávanou mezerou izolován.

Vše je patrné z následujících obrázků.

Pásy pro vytvoření odvětrávané mezery

Obr. 2: Na zeď nalepíme 100 mm široké pásy nařezané z izolačních desek a odizolujeme také vstup do komínu

Pásy pro vytvoření odvětrávané mezery

Obr. 3: Pásy umístíme z každé strany 40 mm od kraje krbu

Zadní stěna krbové komory

Obr. 4: Na pásy nalepíme zadní stěnu krbové komory

Zadní stěnu komory nalepíme do výšky stropu krbové komory. Abychom umožnili odvětrávání vzduchové mezery, vytvoříme při lepení zadní stěny dole u podlahy mezeru cca 50 mm. Tudy bude dole vstupovat chladný vzduch do mezery mezi zadní stěnou krbové komory a zdí, následně bude postupovat nahoru, kde bude vycházet do prostoru izolační komory.

Mezera 50 mm pro vstup "odvětrávacího" chladného vzduchu

Obr. 5: Dole u podlahy ponecháme mezeru 50 mm pro vstup "odvětrávacího" chladného vzduchu

Poznámka:

Uvedený způsob odvětrání vzduchové mezery není bohužel v souladu s normou. Ta totiž uvádí, že "odvětrávaná vzduchová mezera nesmí být funkčně spojena s krbovou komorou", což v tomto případě není dodrženo – vzduch vstupuje do vzduchové mezery dole u podlahy z prostoru krbové komory. Obecně vzato je tento požadavek normy logický, neboť například u sálavého akumulačního krbu (s uzavřenou krbovou komorou) horký vzduch v komoře neustále cirkuluje, a tak i u podlahy komory jsou vysoké teploty (mimochodem u sálavého krbu musíme vždy izolovat i podlahu krbové komory). Potom je jasné, že by nám tento horký vzduch přímo vstupoval do vzduchové mezery mezi stěnu komory a zeď – a to je samozřejmě nepřípustné!

Avšak v případě teplovzdušného krbu je teplota vzduchu u podlahy pokojová, v této úrovní jsou i poměrně velké vstupní konvekční otvory, vzduch tam z principu nikdy nemůže dosáhnout vyšší teploty. 

Řešení se vstupem vzduchu do odvětrávané mezery z krbové komory je u teplovzdušných krbů používané proto, že je "šikovně" skryto uvnitř komory. Pokud bychom chtěli vyhovět normě, museli bychom udělat zadní stěnu komory až k podlaze (bez vynechané mezery 5 cm) a tak zcela oddělit krbovou komoru od odvětrávané mezery. Potom bychom ale museli najít nějaký jiný způsob, jak vytvořit někde dole u podlahy místnosti z boku krbu vstupy vzduchu do odvětrávané mezery. Takové vstupy budou na krbu vždy viditelné a budeme asi muset řešit jejich zakrytí.

 

Co bude příště?

Dnes jsme si již prošli první důležitou etapu stavby našeho příkladového krbu – vytvoření zadní stěny krbové komory s odvětrávanou mezerou coby tepelné izolace mezi krbovou komorou a přiléhající zdí za krbem. Příště budeme pokračovat ustavením krbové vložky s ohledem na minimální předepsané odstupy stěn budoucí krbové komory od pláště vložky.

 

  Předchozí díl Další díl