UPOZORNĚNÍ: Od 29.11. do 9.12.2022 máme z technických důvodů zavřeno.

Články

Stavba krbu: 1. díl – Úvod, co je to krb, základní typy krbu

Stavba krbu: 1. díl – Úvod, co je to krb, základní typy krbu

V tomto prvním dílu si na úvod stručně představíme obsah celého seriálu, abychom ...

Stavba krbu: 2. díl – Určení vhodného výkonu teplovzdušného krbu

Stavba krbu: 2. díl – Určení vhodného výkonu teplovzdušného krbu

Zvolit vhodný výkon krbu pro určitý vytápěný prostor je velice důležité. Obzvláš ...

Stavba krbu: 3. díl – Výběr krbové vložky – základní vlastnosti vložek

Stavba krbu: 3. díl – Výběr krbové vložky – základní vlastnosti vložek

V minulém dílu jsme si vysvětlili, jak zvolit vhodný výkon krbu, což se pak v př ...

Stavba krbu: 4. díl – Výběr krbové vložky podruhé – aktuální nabídka na trhu

Stavba krbu: 4. díl – Výběr krbové vložky podruhé – aktuální nabídka na trhu

Tento díl berte jako naše doporučení k nákupu krbové vložky. Tedy podobně jako k ...

Stavba krbu: 5. díl – Volba materiálu pro obestavbu teplovzdušného krbu

Stavba krbu: 5. díl – Volba materiálu pro obestavbu teplovzdušného krbu

Obestavby teplovzdušných (a teplovodních) krbů se v současné době většinou staví ...

Stavba krbu: 6. díl – Návrh velikosti a umístění konvekčních otvorů teplovzdušného krbu

Stavba krbu: 6. díl – Návrh velikosti a umístění konvekčních otvorů teplovzdušného krbu

V tomto seriálu se věnujeme zejména krbu teplovzdušnému, tedy krbu, který předáv ...

Stavba krbu: 7. díl – Stavební připravenost – podlaha, zdi, komín, vzduch pro spalování

Stavba krbu: 7. díl – Stavební připravenost – podlaha, zdi, komín, vzduch pro spalování

V dnešním pokračování si řekneme, jaké požadavky musí splňovat místo a prostor, ...

Stavba krbu: 8. díl – Přívod vzduchu pro spalování potrubím v podlaze

Stavba krbu: 8. díl – Přívod vzduchu pro spalování potrubím v podlaze

Minule jsme si vysvětlili, k čemu je dobré přivádět vzduch pro spalování z exter ...

Stavba krbu: 9. díl – Příkladový krb, rozpis materiálu, cenová kalkulace

Stavba krbu: 9. díl – Příkladový krb, rozpis materiálu, cenová kalkulace

Než začneme se stavbou našeho příkladového krbu, řekneme si, jak bude vypadat, j ...

Stavba krbu: 10. díl – Začínáme stavět, tepelná izolace zdi za krbem

Stavba krbu: 10. díl – Začínáme stavět, tepelná izolace zdi za krbem

V tomto dílu začneme se stavbou našeho příkladového krbu. Pustíme se do první et ...

Stavba krbu: 11. díl – Ustavení krbové vložky uvnitř krbové komory

Stavba krbu: 11. díl – Ustavení krbové vložky uvnitř krbové komory

V minulém dílu jsme začali se stavbou našeho příkladového krbu a zhotovili jsme ...

Stavba krbu: 12. díl – Napojení krbové vložky kouřovodem na komín

Stavba krbu: 12. díl – Napojení krbové vložky kouřovodem na komín

Minule jsme si ukázali, jak správně ustavit krbovou vložku krbu, a nyní ji už te ...

Stavba krbu: 13. díl – Stavba krbové komory, ventilační mřížky, revizní krbová dvířka

Stavba krbu: 13. díl – Stavba krbové komory, ventilační mřížky, revizní krbová dvířka

V předchozím dílu jsme napojili krbovou vložku kouřovodem na komín, a nyní se ta ...

Stavba krbu: 14. díl – Základní a finální omítka krbu

Stavba krbu: 14. díl – Základní a finální omítka krbu

V minulém dílu jsme dostavili celou krbovou komoru a nainstalovali ventilační mř ...

Stavba krbu: 15. díl – První zátopy, obsluha a údržba krbu

Stavba krbu: 15. díl – První zátopy, obsluha a údržba krbu

Konečně jsme se dostali na konec našeho povídání o návrhu a stavbě teplovz ...

Stavba krbu: 16. díl – Rozvod teplého vzduchu od krbu do dalších místností

Stavba krbu: 16. díl – Rozvod teplého vzduchu od krbu do dalších místností

V tomto dodatkovém dílu našeho seriálu si představíme možnosti rozvodu teplého v ...

 VseProKrby.cz, 2018 (Ing. Petr Šigut) – Text a obrázky jsou chráněny autorským právem.

V minulém dílu jsme začali se stavbou našeho příkladového krbu a zhotovili jsme zadní stěnu budoucí krbové komory s odvětrávanou mezerou. Dnes si ustavíme krbovou vložku a řekneme si o předepsaných minimálních odstupech stěn krbové komory od pláště krbové vložky. Nakonec ještě provedeme malou úpravu ustavení vložky s ohledem na rozměry použitých izolačních desek. 

Obsah dílu:

 

Nastavení výšky krbové vložky

Naše krbová vložka Romotop HEAT 2g 59.50.01 má stejně jako všechny moderní vložky vlastní nohy. Dříve vložky většinou vlastní nohy nemívaly a bylo nutné k nim dokoupit speciální podstavec nebo vložku do požadované výšky podezdít. Nohy navíc většinou umožňují určitou regulaci výšky.

Nohy s možností regulace výšky u vložek Romotop HEAT

Obr. 1: Nohy s možností regulace výšky u vložek Romotop HEAT

Pokud bychom chtěli vložku ustavit ještě výše než zvládne regulace, můžeme nohy podložit. Je celkem jedno jak, u podlahy nejsou velké teploty, můžeme třeba použít díly betonové zámkové dlažby nebo nějakou ocelovou svařovanou konstrukci.

 

Odstupy vložky od stěn krbové komory

Po nastavení výšky krbové vložky přejdeme k ustavení konečné pozice vložky vůči budoucím stěnám krbové komory. Jak jsme si už řekli v díle věnovaném problematice konvekčních otvorů teplovzdušného krbu, musí být volný prostor kolem pláště vložky a tedy odstupy stěn krbové komory od vložky dostatečné, aby bylo umožněno proudění konvekčního vzduchu. Taky jsme si řekli, že tyto odstupy většinou předepisuje výrobce vložky, ale pokud ne, obvykle se nechává mezera kolem pláště vložky alespoň 100 mm.

Z uvedeného nám už teď vyplývá jeden údaj pro ustavení vložky, a to je minimální vzdálenost zadní stěny pláště vložky od zdi místnosti. Všichni většinou chceme, aby byla konečná hloubka krbu co nejmenší (aby "netrčel" do místnosti), a tak se snažíme vložku "natlačit" co nejvíce na zeď. Ale jak vidíme, bude výsledná vzdálenost vložky od zdi vždy minimálně 180 mm (40 mm odvětrávaná vzduchová mezera + 40 mm zadní izolační stěna komory + 100 mm odstup vložky od zadní stěny komory).

Minimální odstup krbové vložky od zdi je 180 mm

Obr. 2: Minimální odstup krbové vložky od zdi je 180 mm

Šířka tělesa krbové vložky Romotop HEAT 2g 59.50.01 je 589 mm. Náš krb má šířku 1000 mm, takže po odečtení tloušťky obou bočních stěn zůstávají po stranách mezery 165 mm, což je více než minimálních 100 mm, jsou tedy dostatečné.

Odstupy krbové vložky od stěn krbové komory

Obr. 3: Odstupy krbové vložky od stěn krbové komory

Nakonec ještě zkontrolujeme velikost čisté plochy prostoru pro proudění konvekčního vzduchu kolem pláště vložky. Ve zmíněném dílu o konvekčních otvorech jsme vypočetli, že požadovaná čistá plocha tohoto prostoru pro náš příkladový krb (s vložkou Romotop HEAT 2g 59.50.01 a obestavbou z desek Skamotec 225) je 820 cm2. Uvnitř našeho krbu přitom vzniká plocha (dle obrázku 3):

2 * (165 * 418) + (100 * 920) = 229940 mm2 = 2299,4 cm2

Čistá plocha prostoru pro proudění vzduchu kolem pláště krbové vložky uvnitř našeho příkladového krbu je tedy téměř trojnásobně větší než předepsaná minimální (820 cm2), takže je to v pořádku.

 

Tip pro konečnou úpravu ustavení 

Na závěr bychom ještě mohli udělat malinkou korekci ustavení vložky s ohledem na rozměry použitých izolačních desek. V předchozích dílech jsme si řekli, že náš příkladový krb bude mít šířku 1000 mm a hloubku 650 mm. Tyto rozměry jsme nezvolili náhodně, ale proto, abychom si celou stavbu zjednodušili tím, že přesně využijeme rozměrů izolačních desek. Šířka 1000 mm totiž odpovídá delšímu rozměru desek a hloubka 650 mm zase kombinaci kratšího rozměru desek (610 mm) a tloušťky desek (40 mm).

Hloubka naší krbové vložky Romotop HEAT 2g 59.50.01 je 461 mm (měřeno od krycího rámku po zadní stěnu pláště vložky). Pokud bychom ji tedy ustavili oněch 180 mm od zdi (a odečetli asi 4 mm pro budoucí omítku krbu), dostali bychom výslednou hloubku hrubé stavby krbu (bez omítky): 461 + 180 - 4 = 637 mm. A to je hodně blízko naší požadované hloubce 650 mm. Postačí tedy, abychom vložku povysunuli o 13 mm dopředu a vyhneme se tak spoustě krácení desek o malý kousek. Na následujícím obrázku je pozice vložky po úpravě.

Konečná úprava pozice vložky s ohledem na rozměry izolačních desek

Obr. 4: Konečná úprava pozice vložky s ohledem na rozměry izolačních desek

To, že nám to takto hezky vyšlo, také není náhoda. Výrobci izolačních desek volí jejich rozměry s tím, že samozřejmě znají jejich nejčastější využití. Většina teplovzdušných krbových vložek má podobnou hloubku, a tak i hloubky krbů bývají obdobné – okolo 60 až 65 centimetrů.

 

Náš příkladový krb po ustavení krbové vložky

Obr. 5: Náš příkladový krb po ustavení krbové vložky

 

Co bude příště?

Po přesném ustavení krbové vložky ji můžeme připojit na připravený přívod vzduchu pro spalování. V dalším dílu si ukážeme, jak napojit krbovou vložku na komín. Řekneme si, co je to kouřovod, vysvětlíme si rozdíl mezi zapojením "po kouři" a "po vodě" a popíšeme si, jak správně vytvořit přechod mezi ocelovým kouřovodem a šamotovým hrdlem vstupu do komína.

 

  Předchozí díl Další díl