UPOZORNĚNÍ: Od 15.3. do 17.3.2023 máme zavřeno. Nově přijaté objednávky budeme odesílat až od 20.3.2023.

Články

Stavba krbu: 1. díl – Úvod, co je to krb, základní typy krbu

Stavba krbu: 1. díl – Úvod, co je to krb, základní typy krbu

V tomto prvním dílu si na úvod stručně představíme obsah celého seriálu, abychom ...

Stavba krbu: 2. díl – Určení vhodného výkonu teplovzdušného krbu

Stavba krbu: 2. díl – Určení vhodného výkonu teplovzdušného krbu

Zvolit vhodný výkon krbu pro určitý vytápěný prostor je velice důležité. Obzvláš ...

Stavba krbu: 3. díl – Výběr krbové vložky – základní vlastnosti vložek

Stavba krbu: 3. díl – Výběr krbové vložky – základní vlastnosti vložek

V minulém dílu jsme si vysvětlili, jak zvolit vhodný výkon krbu, což se pak v př ...

Stavba krbu: 4. díl – Výběr krbové vložky podruhé – aktuální nabídka na trhu

Stavba krbu: 4. díl – Výběr krbové vložky podruhé – aktuální nabídka na trhu

Tento díl berte jako naše doporučení k nákupu krbové vložky. Tedy podobně jako k ...

Stavba krbu: 5. díl – Volba materiálu pro obestavbu teplovzdušného krbu

Stavba krbu: 5. díl – Volba materiálu pro obestavbu teplovzdušného krbu

Obestavby teplovzdušných (a teplovodních) krbů se v současné době většinou staví ...

Stavba krbu: 6. díl – Návrh velikosti a umístění konvekčních otvorů teplovzdušného krbu

Stavba krbu: 6. díl – Návrh velikosti a umístění konvekčních otvorů teplovzdušného krbu

V tomto seriálu se věnujeme zejména krbu teplovzdušnému, tedy krbu, který předáv ...

Stavba krbu: 7. díl – Stavební připravenost – podlaha, zdi, komín, vzduch pro spalování

Stavba krbu: 7. díl – Stavební připravenost – podlaha, zdi, komín, vzduch pro spalování

V dnešním pokračování si řekneme, jaké požadavky musí splňovat místo a prostor, ...

Stavba krbu: 8. díl – Přívod vzduchu pro spalování potrubím v podlaze

Stavba krbu: 8. díl – Přívod vzduchu pro spalování potrubím v podlaze

Minule jsme si vysvětlili, k čemu je dobré přivádět vzduch pro spalování z exter ...

Stavba krbu: 9. díl – Příkladový krb, rozpis materiálu, cenová kalkulace

Stavba krbu: 9. díl – Příkladový krb, rozpis materiálu, cenová kalkulace

Než začneme se stavbou našeho příkladového krbu, řekneme si, jak bude vypadat, j ...

Stavba krbu: 10. díl – Začínáme stavět, tepelná izolace zdi za krbem

Stavba krbu: 10. díl – Začínáme stavět, tepelná izolace zdi za krbem

V tomto dílu začneme se stavbou našeho příkladového krbu. Pustíme se do první et ...

Stavba krbu: 11. díl – Ustavení krbové vložky uvnitř krbové komory

Stavba krbu: 11. díl – Ustavení krbové vložky uvnitř krbové komory

V minulém dílu jsme začali se stavbou našeho příkladového krbu a zhotovili jsme ...

Stavba krbu: 12. díl – Napojení krbové vložky kouřovodem na komín

Stavba krbu: 12. díl – Napojení krbové vložky kouřovodem na komín

Minule jsme si ukázali, jak správně ustavit krbovou vložku krbu, a nyní ji už te ...

Stavba krbu: 13. díl – Stavba krbové komory, ventilační mřížky, revizní krbová dvířka

Stavba krbu: 13. díl – Stavba krbové komory, ventilační mřížky, revizní krbová dvířka

V předchozím dílu jsme napojili krbovou vložku kouřovodem na komín, a nyní se ta ...

Stavba krbu: 14. díl – Základní a finální omítka krbu

Stavba krbu: 14. díl – Základní a finální omítka krbu

V minulém dílu jsme dostavili celou krbovou komoru a nainstalovali ventilační mř ...

Stavba krbu: 15. díl – První zátopy, obsluha a údržba krbu

Stavba krbu: 15. díl – První zátopy, obsluha a údržba krbu

Konečně jsme se dostali na konec našeho povídání o návrhu a stavbě teplovz ...

Stavba krbu: 16. díl – Rozvod teplého vzduchu od krbu do dalších místností

Stavba krbu: 16. díl – Rozvod teplého vzduchu od krbu do dalších místností

V tomto dodatkovém dílu našeho seriálu si představíme možnosti rozvodu teplého v ...

 VseProKrby.cz, 2018 (Ing. Petr Šigut) – Text a obrázky jsou chráněny autorským právem.

V předchozím dílu jsme napojili krbovou vložku kouřovodem na komín, a nyní se tak můžeme pustit do stavby zbylých stěn a stropu krbové komory. Zároveň si ukážeme postup instalace ventilačních mřížek a revizních krbových dvířek.

Obsah dílu:

 

Stavba krbové komory

Zadní tepelně-izolační stěnu krbové komory (s odvětrávanou mezerou) už máme hotovou. V díle věnovaném ustavení vložky jsme si řekli, že při stavbě krbové komory s výhodou využijeme oba původní rozměry desek (1000 mm a 610 mm) a že hloubka krbu tedy bude cca 650 mm – boční stěny budou tvořeny deskami "na výšku". Přestože ale hloubku krbu zhruba známe, pozici přední stěny krbové komory si musíme určit přesně, neboť na ni bude dosedat krycí rámek krbové vložky. Tento rámek má sice nastavitelnou polohu ve směru "dopředu - dozadu", ale jen v rozmezí cca 10 mm, přičemž ideální je, když je rámek povysunutý z vložky co nejméně (obzvláště u rohových vložek). Na druhou stranu si musíme dát pozor na to, aby rámek vždy určitě dosedal až na hotovou omítku krbu, tedy aby nevznikala viditelná mezera mezi rámkem a finální omítkou (přestože bude rámek zasunutý až nadoraz). Menší milimetrové korekce polohy vložky jsme schopni dělat i později posouváním vložky – kouřovod "nás pustí", má poměrně velkou vůli.

Nejdříve tedy nasadíme krycí rámek na vložku a zasuneme ho až nadoraz. Na podlahu si vyneseme pomocí vodní váhy pozici obou dolních rohů rámku a jejich spojením si naznačíme hranu rámku. Nyní si musíme uvědomit, že na izolačních deskách bude ještě navíc nanesena základní a finální omítka, jejichž tloušťka bude dohromady cca 4-5 milimetrů, a proto musíme pozici přední desky (bez omítky) posunout oproti hraně rámečku o 4 mm dozadu (po omítkách tak bude rámek dosedat prakticky přesně na omítku).

Hrana krycího rámku naznačená na podlaze

Obr. 1: Na podlahu si naznačíme hranu krycího rámku a o 4 mm vedle hranu přední stěny

Nyní můžeme krycí rámek z vložky sundat a někam bezpečně uschovat, nasazovat ho budeme až nakonec, po dokončení finální omítky krbu.

Připravíme si dvě desky pro obě boční stěny a vytvoříme do nich otvory pro ventilační mřížky vstupních konvekčních otvorů.

V desce pro přední stěnu vyřežeme dolní část otvoru pro rám dvířek krbové vložky.

Přední a boční stěny krbové komory

Obr. 2: V bočních stěnách vytvoříme otvory pro mřížky, v přední stěně otvor pro vložku

Mezi přední stěnou a rámem vložky musíme ponechat dilatační mezeru cca 5 až 10 mm. Za provozu, po zahřátí krbu, bude ocelová vložka mírně tepelně dilatovat, a pokud by byla stěna pevně spojena s rámem vložky, vznikaly by ve stěně trhliny. Tato mezera bude na hotovém krbu překrytá krycím rámkem.

Dilatační mezera mezi rámem dvířek krbové vložky a stěnou krbové komory

Obr. 3: Dilatační mezera mezi rámem dvířek krbové vložky a stěnou krbové komory

Postupně dostavíme celou krbovou komoru i její strop (strop tvoří 2 desky tloušťky 40 mm – tloušťka stropu je 80 mm). V bočních stěnách pod stropem opět vytvoříme otvory pro ventilační mřížky a v jedné z nich i otvor pro otevíratelná revizní krbová dvířka.

Hotová krbová komora

Obr. 4: Hotová krbová komora

Vnitřní rohy krbové komory během stavby postupně vyztužujeme pomocí trámků (40 x 40 mm) nařezaných ze zbytků izolačních desek. Tím nám vzniknou v rozích jakoby sloupy 80 x 80 mm, které zpevní celou konstrukci. Také dlouhé spoje desek přední stěny můžeme přeplátovat kousky desek. Kolem otvoru pro revizní krbová dvířka nalepíme zevnitř pomocné pásy, abychom zesílili tloušťku stěny na 80 mm (instalaci revizních krbových dvířek si ukážeme za chvíli).

Vyztužené vnitřní rohy, přeplátované dlouhé spoje a pomocné trámky pro revizní krbová dvířka

Obr. 5: Vnitřní rohy vyztužíme, dlouhé spoje přeplátujeme a nalepíme pomocné trámky pro revizní krbová dvířka

Dostavením krbové komory máme v podstatě dokončenou hrubou stavbu krbu. Krb nemusí být vždy dostaven až po strop místnosti, klidně může končit stropem krbové komory. Pokud ale chceme mít krb až po strop místnosti, ať už z estetického hlediska nebo abychom případně skryli rozvod teplého vzduchu do místností nad krbem, musíme ještě dostavit odvětrávanou izolační komoru.

Dostavba izolační komory po strop místnosti

Obr. 6: Dostavba izolační komory po strop místnosti

Pro odvětrání izolační komory opět použijeme ventilační mřížky. Postačí rozměrově menší, dvě proti sobě pro lepší proudění vzduchu.

 

Instalace ventilačních mřížek

Ventilační mřížky jsou obvykle konstruovány tak, že se skládají ze dvou odnímatelných částí: zazdívacího (montážního) rámečku a dekorativní mřížky.

Ventilační mřížka se skládá ze dvou odnímatelných částí

Obr. 7: Ventilační mřížka se skládá ze dvou odnímatelných částí

Zazdívací rámeček se během hrubé stavby krbové komory natrvalo zazdí do otvoru pro mřížku. Samotná mřížka se pak do tohoto rámečku zasune až po dokončení finální omítky. Díky tomuto řešení je možné kdykoliv mřížku vysunout, a mít tak přístup dovnitř krbové komory i přes otvor pro mřížku.

V případě našeho příkladového krbu tedy instalaci jednoduše provedeme tak, že si u dané mřížky změříme rozměry zazdívacího rámečku, podle nich vytvoříme otvor ve stěně krbové komory a nakonec naneseme na stěny otvoru lepidlo (pro izolační desky) a rámeček zasuneme (vlepíme) až nadoraz do otvoru.

Zazdívací rámeček po instalaci do stěny krbové komory

Obr. 8: Zazdívací rámeček po instalaci do stěny krbové komory

 

Instalace revizních dvířek

Ocelový rám revizních dvířek má hloubku cca 60 mm. Proto kolem otvoru pro dvířka zevnitř nalepíme pomocné pásy, abychom zesílili tloušťku stěny komory na 80 mm.

Zesílení stěny kolem otvoru pro revizní dvířka

Obr. 9: Zesílení stěny kolem otvoru pro revizní dvířka

Potom naneseme na stěny otvoru lepidlo (pro izolační desky) a revizní dvířka zasuneme do otvoru. Nezasouváme je však až do roviny se stěnou, ale povytáhneme je o tloušťku omítky krbu (po dokončení omítky tedy budou dvířka v rovině s finální omítkou). Rám dvířek má dokola připravené otvory pro vruty, pomocí kterých ho přišroubujeme ke stěnám otvoru.

Rám revizních dvířek povysunutý o předpokládanou tloušťku omítky

Obr. 10: Rám revizních dvířek povysuneme o předpokládanou tloušťku omítky (cca 4 mm)

Rám revizních dvířek přišroubujeme pomocí vrutů

Obr. 11: Rám revizních dvířek nakonec přišroubujeme pomocí vrutů

 

Co bude příště?

V tomto dílu jsme se stavbou výrazně pokročili, dokončili jsme kompletně hrubou stavbu krbu a instalovali mřížky a revizní dvířka. Nyní přichází na řadu omítka krbu. Ta se skládá ze dvou vrstev – základní zpevněné perlinkou a finální. Všechno si ukážeme příště.

 

  Předchozí díl Další díl