UPOZORNĚNÍ: od 19.4.2022 do 22.4.2022 máme z technických důvodů ZAVŘENO. Přijaté objednávky budeme expedovat až od 25.4.2022.

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.       Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Obchody na dosah, spol. s r.o., se sídlem v Metylovice 78, PSČ 73949, identifikační číslo: 28586751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložka 33233 (dále jen „správce“).

1.2.       Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: Obchody na dosah, spol. s r.o., Metylovice 78, PSČ 73949 Metylovice, adresa elektronické pošty: obchod@obchodynadosah.cz, telefon: 595 171 682.

1.3.       Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.       Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.       Při objednávce jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení, adresa, telefonický a e-mailový kontakt). Dále vyžadujeme fakturační údaje, které jsou použity pro splnění zákonných povinností.
Shromažďujeme pouze údaje, které se nám rozhodnete poskytnout nebo jsou nezbytně nutné ke splnění zákonných náležitostí (fakturace). Požádáme-li Vás o poskytnutí osobních údajů, nemusíte nám je poskytnout. Ale v případě, že odmítnete tyto údaje poskytnout, nelze kupní smlouvu uzavřít. Údaje jsou k dispozici pouze poskytovateli, třetím stranám jsou poskytovány jen s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem, vedením účetnictví a plněním dalších zákonných povinností poskytovatele. Žádné další osobě nebudou poskytnuty.

3.2.       Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.       Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 15 let.

 

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.       Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5.2.       Společnost Heureka Shopping s.r.o.  Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.       Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.       Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.